post

Oppbevaring av klippfisk

Klippfisk skal oppbevares tørt og kjølig (0-4°C). Oppbevares klippfisk riktig har den en holdbarhet på flere måneder (før utvanning). Klippfisk kan i en kortere periode oppbevares i romtemperatur.

Utvannet klippfisk

Utvannet klippfisk er å regne som fersk fisk. Ved utvanning i utvanningspose i maksimalt 60 timer kan fisken oppbevares inntil 4 ekstra døgn i kjøleskap før tilbereding. For lengre oppbevaring anbefales det å legge posen med utvannet klippfisk i fryseren.

Se våre produkter i nettbutikken
Les mer om produktene